Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lutego 2019 10:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji zwołanej na dzień 19 lutego 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji w dniu 19 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 1600. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).

Tematyka posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej na 2019 rok (druk nr 33).
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego (druk nr 38).
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (druk nr 42).
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2019 rok (druk nr 50).
  5. Sprawy bieżące:

a) Do wiadomości komisji - Informacja n/t przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (druk nr 47).

Przewodnicząca Komisji

Teresa Papkala

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie