Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 czerwca 2019 09:25 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji zwołanej na dzień 18 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 16:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).

Tematyka posiedzenia:

 1. Przygotowanie do sesji absolutoryjnej.
  1. Zapoznanie z:
   • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Skoczowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2018 rok (druk nr 125),
   • sprawozdaniem finansowym Gminy Skoczów za 2018 rok (druk nr 126),
   • informacją o wykonaniu budżetu Gminy Skoczów w 2018 roku (druk nr 137),
   • opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Skoczowa o wykonaniu budżetu za 2018 rok przesłaną do Regionalnej Izby Obrachunkowej (druk nr 155),
   • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Skoczowa wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Skoczowa za 2018 rok (druk nr 152),
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
   • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok (druk nr 143),
   • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Skoczowa za 2018 rok (druk nr 144).
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2019 rok (druk nr 149).
 3. Dyskusja w temacie podwyżek dla pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych Gminy Skoczów.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Papkala

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie