Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 września 2019 07:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji zwołanej na dzień 17 września 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji w dniu 17 września 2019 roku (wtorek) o godz. 16:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze 2019 roku (druk nr 181).
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2019 rok (druk nr 186).
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/22/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2019-2032 (druk nr 187).
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027 (druk nr 184).
  5. Sprawy bieżące:
    a) Zapoznanie z pismem ZNP Zarząd Oddziału w Skoczowie nr ZO ZNP/W/192/2019 z dnia 04.09.2019 r. (druk nr 179).

Przewodnicząca Komisji

Teresa Papkala

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie