Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 kwietnia 2019 09:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji zwołanej na dzień 16 kwietnia 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji w dniu 16 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 16:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).

Tematyka posiedzenia:

  1. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Dróg z wykonania budżetu dla dochodów i wydatków za 2018 rok (druk nr 97).
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2018 rok (druk nr 98).
  3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skoczów (druk nr 99).
  4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok (druk nr 95).
  5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Skoczów za rok 2018 (druk nr 96).
  6. Informacja z realizacji akcji "Zima 2019" (druk nr 94).
  7. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Papkala

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie