Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lutego 2019 11:01 | wersja 2 | Ten dokument ma 10 załączników 10

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej Skoczowa zwołanej na 20 lutego 2019 roku o godz. 15:00

Skoczów, dn. 13.02.2019 r.

RM.0002.4.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

zawiadamiam o zwołaniu
IV SESJI RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA VIII KADENCJI
na dzień 20 lutego 2019 roku (środa) o godz. 15:00.
Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej Skoczowa VIII kadencji, przywitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie odznaczeń I i III stopnia Honorowym Dawcom Krwi.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej Skoczowa.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 21.11.2018 r. do 31.01.2019 r. (druk nr 49).
 7. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Skoczowie za 2018 rok (druk nr 40).
 8. Informacja n/t zadań inwestycyjnych wykonanych w 2018 roku oraz zaplanowanych na 2019 rok (druk nr 41).
 9. Podjęcie uchwał:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (druk nr 33).
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego (druk nr 38).
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (druk nr 42).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/432/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 kwietnia 2018 roku, w sprawie dotyczącej ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (druk nr 34).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z uprzednim dzierżawcą na okres 5 lat (druk nr 35).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 listopada 2018 roku, w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Skoczowa i ustalenia ich składów osobowych (druk nr 48).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2019 rok (druk nr 50).
 10. Informacja Przewodniczącego Rady n/t złożonych interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.
 11. Sprawy organizacyjne.
 12. Wolne wnioski.
 13. Informacje, oświadczenia, komunikaty.
 14. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej Skoczowa.


Niniejsze zawiadomienie, zgodnie z art. 25 ust. 3 cyt. na wstępie ustawy, jest podstawą do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Skoczowa
Rajmund Dedio

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie