Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lutego 2019 12:42 | wersja 3 | Ten dokument ma 13 załączników 13

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miasta Skoczowa obręb 1 przy ulicy Gustawa Morcinka oraz fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ul. Górny Bór

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie