Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 stycznia 2019 07:39 | wersja 2 | Ten dokument ma 11 załączników 11

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miasta Skoczowa obręb 1 przy ulicy Gustawa Morcinka oraz fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ul. Górny Bór

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie