Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 czerwca 2019 09:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OBWIESZCZENIE Marszałek Województwa Śląskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap III Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów – Komorowice – Oświęcim” obejmujący roboty geologiczne planowane do wykonania w granicach województwa śląskiego

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie