Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 kwietnia 2019 08:11 | wersja 9 | Ten dokument ma 9 załączników 9

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Cieszyńskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

OSOBY UPRAWNIONE

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złożą stosowne oświadczenie bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.

REJESTRACJA

W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod wskazanym przez Starostę nr tel. (33) 4777 239 bądź elektronicznie- https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/185
Rejestracja telefoniczna odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie:
1) imienia i nazwiska osoby uprawnionej,
2) nr telefonu osoby uprawnionej,
3) preferowanej daty i godziny wizyty
4) adresu w przypadku porad udzielanych poza punktem osobom ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się.
Wskazanie przez osobę uprawnioną numeru telefonu, wiąże się z potrzebą kontaktu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, wskutek której konieczne byłoby przełożenie planowanej wizyty lub w przypadku udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
W przypadku zamiaru odwołania lub przełożenia terminu wizyty w punkcie pomocy prawnej, osoba uprawniona zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia o pracownika Starostwa pod nr telefonu (33) 4777 239.

Godzina wizyty w punkcie pomocy prawnej, wskazana podczas telefonicznej rejestracji, jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania pomocy, o czym zadecyduje osoba udzielająca pomocy prawnej.

OPINIE

Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy:
• umieszczając je w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
• telefonicznie pod nr telefonu (33) 4777 239 lub
• za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej @ lub
• listownie (Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn).
Dodatkowe informacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach:

1. Harmonogram- wykaz lokali i godzin otwarcia
2. Lokalizacja punktów pomocy- rozmieszczenie na mapie powiatu
3. Informacja o zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
4. Informacja o pomocy prawnej dla osób ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się
5. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
6. Wzór karty informacyjnej poradnictwa
7. Wzór oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej
8. Wzór opinii osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej
9. Klauzula informacyjna (ochrona danych osobowych RODO)


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie