Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 14 grudnia 2018 08:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Porządek obrad Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji zwołanej na dzień 17 grudnia 2018 roku o godzinie 16:00

  Porządek obrad Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji zwołanej na dzień 17 grudnia 2018 roku o godzinie 16:00

  Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji w dniu 17 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 16:00. Posiedzenie komisji odbędzie sięw sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w (…)

  przeczytaj całość »

 2. 11 grudnia 2018 12:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.229.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży

  Zarządzenie Nr 0050.229.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży

  przeczytaj całość »

 3. 11 grudnia 2018 12:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.228.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

  Zarządzenie Nr 0050.228.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

  przeczytaj całość »

 4. 11 grudnia 2018 12:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.227.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew zakresie: wsparcie dla osób w wieku emerytalnym

  Zarządzenie Nr 0050.227.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew zakresie: wsparcie dla osób w wieku emerytalnym

  przeczytaj całość »

 5. 11 grudnia 2018 12:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.226.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

  Zarządzenie Nr 0050.226.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie