Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 5 czerwca 2019 09:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE Marszałek Województwa Śląskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap III Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów – Komorowice – Oświęcim” obejmujący roboty geologiczne planowane do wykonania w granicach województwa śląskiego

  OBWIESZCZENIE Marszałek Województwa Śląskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap III Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów – Komorowice – Oświęcim” obejmujący roboty geologiczne planowane do wykonania w granicach województwa śląskiego

  przeczytaj całość »

 2. 31 maja 2019 08:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.106.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, obejmującego lokal nr 67 w budynku przy ul. Osiedlowej 14 w Skoczowie

  Zarządzenie Nr 0050.106.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, obejmującego lokal nr 67 w budynku przy ul. Osiedlowej 14 w Skoczowie

  przeczytaj całość »

 3. 31 maja 2019 08:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.103.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 95/2, obręb 1 w Skoczowie, o pow. 56 m2, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na cele postojowe, na okres 3 lat

  Zarządzenie Nr 0050.103.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 95/2, obręb 1 w Skoczowie, o pow. 56 m2, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na cele postojowe, na okres 3 lat

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie