Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 19 czerwca 2019 08:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE Marszałek Województwa Śląskiego zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Skoczowa o wydanie opinii w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap III Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim" obejmujący roboty geologiczne planowane do wykonania w granicach województwa śląskiego według projektowanego rozstrzygnięcia

  OBWIESZCZENIE Marszałek Województwa Śląskiego zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Skoczowa o wydanie opinii w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap III Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim" obejmujący roboty geologiczne planowane do wykonania w granicach województwa śląskiego według projektowanego rozstrzygnięcia

  przeczytaj całość »

 2. 13 czerwca 2019 09:25 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Porządek obrad Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji zwołanej na dzień 18 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00

  Porządek obrad Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji zwołanej na dzień 18 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00

  Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 16:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).

  przeczytaj całość »

 3. 13 czerwca 2019 09:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Porządek obrad Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego zwołanej na dzień 17 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00

  Porządek obrad Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego zwołanej na dzień 17 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00

  Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16:00. Posiedzenie komisji (…)

  przeczytaj całość »

 4. 12 czerwca 2019 10:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Skoczowie za rok 2018 tj. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej

  Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Skoczowie za rok 2018 tj. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie