Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 11 października 2018 12:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.183.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 716/4, obręb 1 w Skoczowie, o pow. 15 m2, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, pod istniejący garaż, na okres 5 lat

  Zarządzenie Nr 0050.183.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 716/4, obręb 1 w Skoczowie, o pow. 15 m2, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, pod istniejący garaż, na okres 5 lat

  przeczytaj całość »

 2. 11 października 2018 12:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.182.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w roku 2019 oraz świadczenie usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych w roku 2019, z podziałem na 2 części

  Zarządzenie Nr 0050.182.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w roku 2019 oraz świadczenie usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych w roku 2019, z podziałem na 2 części

  przeczytaj całość »

 3. 11 października 2018 12:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.179.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pn.: „W nas jest siła edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  Zarządzenie Nr 0050.179.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pn.: „W nas jest siła edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  przeczytaj całość »

 4. 11 października 2018 12:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.178.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pn.: „Kierunek szóstka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  Zarządzenie Nr 0050.178.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pn.: „Kierunek szóstka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie