Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 17 września 2019 09:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.165.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu pn.: "Skoczów-Hrádek. Promujemy się wspólnie" realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów

  Zarządzenie Nr 0050.165.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu pn.: "Skoczów-Hrádek. Promujemy się wspólnie" realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów

  przeczytaj całość »

 2. 17 września 2019 09:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.164.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 675/23 o pow. 36 m2, obręb 5, położonej w Skoczowie przy Placu Stary Targ, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na cele handlowe, na okres 3 lat

  Zarządzenie Nr 0050.164.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 675/23 o pow. 36 m2, obręb 5, położonej w Skoczowie przy Placu Stary Targ, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na cele handlowe, na okres 3 lat

  przeczytaj całość »

 3. 17 września 2019 09:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.163.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 675/23 o pow. 124 m2, obręb 5, położonej w Skoczowie przy Placu Stary Targ, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, pod ogródek przydomowy trwale przygrodzony, na okres 5 lat

  Zarządzenie Nr 0050.163.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 675/23 o pow. 124 m2, obręb 5, położonej w Skoczowie przy Placu Stary Targ, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, pod ogródek przydomowy trwale przygrodzony, na okres 5 lat

  przeczytaj całość »

 4. 17 września 2019 09:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.162.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 743/3 o pow. 119m2, obręb 2, położonej w Skoczowie przy ul. Sportowej, przeznaczonej do oddania w dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, pod ogródek przydomowy trwale przygrodzony, na okres 2 lat

  Zarządzenie Nr 0050.162.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 743/3 o pow. 119m2, obręb 2, położonej w Skoczowie przy ul. Sportowej, przeznaczonej do oddania w dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, pod ogródek przydomowy trwale przygrodzony, na okres 2 lat

  przeczytaj całość »

 5. 17 września 2019 09:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.161.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmującego działki nr 582/10 i 582/11, obręb 2 w Skoczowie przy ul. Dolny Bór

  Zarządzenie Nr 0050.161.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmującego działki nr 582/10 i 582/11, obręb 2 w Skoczowie przy ul. Dolny Bór

  przeczytaj całość »

 6. 17 września 2019 09:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.160.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującego część budynku przy ul. Bielskiej 17 w Skoczowie

  Zarządzenie Nr 0050.160.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującego część budynku przy ul. Bielskiej 17 w Skoczowie

  przeczytaj całość »

 7. 17 września 2019 09:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.159.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z programem „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z kampanią informacyjnoedukacyjną w gminie Skoczów” w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1- nadzór – Rynek 3, Zadanie nr 2 – nadzór – Górny Bór oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  Zarządzenie Nr 0050.159.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z programem „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z kampanią informacyjnoedukacyjną w gminie Skoczów” w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1- nadzór – Rynek 3, Zadanie nr 2 – nadzór – Górny Bór oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie