Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 18 września 2019 12:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Protokół z przeprowadzonych konsultacji, dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/388/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

  Protokół z przeprowadzonych konsultacji, dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/388/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

  przeczytaj całość »

 2. 17 września 2019 09:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.169.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  Zarządzenie Nr 0050.169.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  przeczytaj całość »

 3. 17 września 2019 09:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.166.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

  Zarządzenie Nr 0050.166.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie