Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 16 stycznia 2019 11:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w różnych rejonach Gminy Skoczów w ramach zadania „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów”, z podziałem na 2 części: Część 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonach ulicy Góreckiej oraz ulicy Kwiatowej w Skoczowie. Część 2: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonach: ulicy Wolności i Malinowej w Wiślicy; ulic Skarpa i Kępki oraz Jana Marka w sołectwie Pogórze; ulicy Prezydenckiej w sołectwie Kowale, ulicy Agrestowej i Przelotowej w sołectwie Bładnice oraz ulicy Na Łomy w Pierśćcu

  Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w różnych rejonach Gminy Skoczów w ramach zadania „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów”, z podziałem na 2 części: Część 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonach ulicy Góreckiej oraz ulicy Kwiatowej w Skoczowie. Część 2: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonach: ulicy Wolności i Malinowej w Wiślicy; ulic Skarpa i Kępki oraz Jana Marka w sołectwie Pogórze; ulicy Prezydenckiej w sołectwie Kowale, ulicy Agrestowej i Przelotowej w sołectwie Bładnice oraz ulicy Na Łomy w Pierśćcu

  przeczytaj całość »

 2. 16 stycznia 2019 11:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym; wsparcie dla osób w wieku emerytalnym; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży

  Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym; wsparcie dla osób w wieku emerytalnym; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży

  przeczytaj całość »

 3. 14 stycznia 2019 21:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację wniosków w zakresie finansowania zadania własnego gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2019 rok, wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację wniosków w zakresie finansowania zadania własnego gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2019 rok, wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie