Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 lipca 2019 13:24 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skoczów

Zapraszamy do skorzystania z portalu umożliwiającego przeglądanie wszystkich obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoczów.

Portal dostępny jest pod adresem: http://portal.gison.pl/skoczow/

Naczelnik Wydziału Nieruchomości

i Planowania Przestrzennego

mgr inż. architekt Sylwia Żabińska

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie