Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

wydane w 2019 roku

 1. 8 sierpnia 2019 12:44 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skoczów w 2020 roku oraz zatwierdzenia uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skoczów w 2020 roku oraz zatwierdzenia uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  przeczytaj całość »

 2. 8 sierpnia 2019 12:42 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.134.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

  Zarządzenie Nr 0050.134.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

  przeczytaj całość »

 3. 8 sierpnia 2019 12:42 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.133.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.10.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Skoczowie

  Zarządzenie Nr 0050.133.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.10.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Skoczowie

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie