Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

wydane w 2019 roku

 1. 24 kwietnia 2019 12:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Pierśćcu z oddziałami zamiejscowymi w Kowalach i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Pierśćcu z oddziałami zamiejscowymi w Kowalach

  Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Pierśćcu z oddziałami zamiejscowymi w Kowalach i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Pierśćcu z oddziałami zamiejscowymi w Kowalach

  przeczytaj całość »

 2. 24 kwietnia 2019 12:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ochabach Małych z oddziałami zamiejscowymi w Wiślicy i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Ochabach Małych z oddziałami zamiejscowymi w Wiślicy

  Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ochabach Małych z oddziałami zamiejscowymi w Wiślicy i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Ochabach Małych z oddziałami zamiejscowymi w Wiślicy

  przeczytaj całość »

 3. 24 kwietnia 2019 12:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Ochabach Małych i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Ochabach Małych

  Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Ochabach Małych i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Ochabach Małych

  przeczytaj całość »

 4. 24 kwietnia 2019 12:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie

  Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie

  przeczytaj całość »

 5. 24 kwietnia 2019 12:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową termomodernizację budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 – hala i pawilon sportowy oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową termomodernizację budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 – hala i pawilon sportowy oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  przeczytaj całość »

 6. 24 kwietnia 2019 12:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

  Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

  przeczytaj całość »

 7. 24 kwietnia 2019 12:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie