Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

wydane w 2013 roku

 1. 28 stycznia 2015 13:56 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.165.2013 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoczów ...

  Zarządzenie nr 0050.165.2013 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoczów ...

  Treść zarządzenia dostępna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

 2. 13 stycznia 2014 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.276.2013 w sprawie wniesienia aportu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "CIEPŁO" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie

  Zarządzenie nr 0050.276.2013 w sprawie wniesienia aportu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "CIEPŁO" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie


    Treść zarządzenia dostępna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

 3. 13 stycznia 2014 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.274.2013 w sprawie powołania posiedzenia Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków na realizację zadania własnego Gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na...

  Zarządzenie nr 0050.274.2013 w sprawie powołania posiedzenia Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków na realizację zadania własnego Gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na...


    Treść zarządzenia dostępna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

 4. 13 stycznia 2014 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.270.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0050.270.2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zasad powołania i osobowego składu członków Gminnej Rady ...

  Zarządzenie nr 0050.270.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0050.270.2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zasad powołania i osobowego składu członków Gminnej Rady ...


    Treść zarządzenia dostępna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie