Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

wydane w 2012 roku

 1. 7 grudnia 2012 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.267.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Skoczów

  Zarządzenie nr 0050.267.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Skoczów


    Treść zarządzenia dostępna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

 2. 7 grudnia 2012 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.265.2012 w sprawie umorzenia mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Skoczowie, którego egzekucja administracyjna w Urzędzie Skarbowym ...

  Zarządzenie nr 0050.265.2012 w sprawie umorzenia mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Skoczowie, którego egzekucja administracyjna w Urzędzie Skarbowym ...


    Treść zarządzenia dostępna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

 3. 7 grudnia 2012 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.264.2012 w sprawie umorzenia mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Skoczowie, którego egzekucja administracyjna w Urzędzie Skarbowym ...

  Zarządzenie nr 0050.264.2012 w sprawie umorzenia mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Skoczowie, którego egzekucja administracyjna w Urzędzie Skarbowym ...


    Treść zarządzenia dostępna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

 4. 7 grudnia 2012 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.263.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0050.2892.2011 z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zasad powołania i osobowego składu członków Gminnej Rady Sportu

  Zarządzenie nr 0050.263.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0050.2892.2011 z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zasad powołania i osobowego składu członków Gminnej Rady Sportu


    Treść zarządzenia dostępna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

 5. 7 grudnia 2012 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.261.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy ...

  Zarządzenie nr 0050.261.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy ...


    Treść zarządzenia dostępna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

 6. 7 grudnia 2012 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.260.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy ...

  Zarządzenie nr 0050.260.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy ...


    Treść zarządzenia dostępna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

 7. 7 grudnia 2012 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.259.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy ...

  Zarządzenie nr 0050.259.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy ...


    Treść zarządzenia dostępna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

 8. 7 grudnia 2012 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.258.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy ...

  Zarządzenie nr 0050.258.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy ...


    Treść zarządzenia dostępna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie