Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

TABLICA OGŁOSZEŃ

 1. 20 marca 2018 13:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 6 marca 2018 r., znak: DLI.1.6620.19.2017.SG.39, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy oraz utrzymującą w mocy w pozostałym zakresie decyzję Wojewody Śląskiego 2/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., znak: IFXIII.747.1.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów -Komorowice - Oświęcim" w ramach budowy gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

  Obwieszczenie Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 6 marca 2018 r., znak: DLI.1.6620.19.2017.SG.39, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy oraz utrzymującą w mocy w pozostałym zakresie decyzję Wojewody Śląskiego 2/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., znak: IFXIII.747.1.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów -Komorowice - Oświęcim" w ramach budowy gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

  przeczytaj całość »

 2. 19 marca 2018 11:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Protokół z przeprowadzonych konsultacji, dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie podziału Gminy Skoczów na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  Protokół z przeprowadzonych konsultacji, dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie podziału Gminy Skoczów na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  przeczytaj całość »

 3. 12 marca 2018 09:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Ogłoszenie

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie podziału Gminy Skoczów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie podziału Gminy Skoczów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

  przeczytaj całość »

 4. 23 lutego 2018 12:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Ogłoszenie

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie podziału Gminy Skoczów na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie podziału Gminy Skoczów na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie