Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

TABLICA OGŁOSZEŃ

 1. 5 września 2019 11:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Konsultacje w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/388/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

  Konsultacje w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/388/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

  przeczytaj całość »

 2. 23 sierpnia 2019 23:39 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zarządzenie Nr 0050.152.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont części placu przy kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie jako ciągu pieszego pomiędzy ulicą Bielską, Kościelnąo Objazdową w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Skoczów-Hradek. Promujemy się wspólnie - podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizacjęcentrów miejscowości III”- I etap oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  Zarządzenie Nr 0050.152.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont części placu przy kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie jako ciągu pieszego pomiędzy ulicą Bielską, Kościelnąo Objazdową w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Skoczów-Hradek. Promujemy się wspólnie - podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizacjęcentrów miejscowości III”- I etap oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie