Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

TABLICA OGŁOSZEŃ

 1. 17 września 2018 13:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę obwolut poliestrowych oraz pudel archiwizacyjnych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Skoczowie

  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę obwolut poliestrowych oraz pudel archiwizacyjnych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Skoczowie

  przeczytaj całość »

 2. 17 września 2018 11:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła i w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Skoczów

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła i w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Skoczów

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie