Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Rada Miejska VII kadencji

 1. 23 marca 2018 12:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXVIII/427/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Słoneczny Ustroń i Skoczów – program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych”

  Uchwała nr XXXVIII/427/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Słoneczny Ustroń i Skoczów – program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych”

  przeczytaj całość »

 2. 23 marca 2018 12:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXVIII/423/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/372/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

  Uchwała nr XXXVIII/423/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/372/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

  przeczytaj całość »

 3. 23 marca 2018 12:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXVIII/422/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/400/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2018-2028

  Uchwała nr XXXVIII/422/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/400/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2018-2028

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie