Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Rada Miejska VII kadencji

 1. 28 maja 2018 09:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XL/440/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/400/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2018-2028

  Uchwała nr XL/440/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/400/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2018-2028

  przeczytaj całość »

 2. 20 kwietnia 2018 11:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXIX/438/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/400/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2018-2028

  Uchwała nr XXXIX/438/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/400/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2018-2028

  przeczytaj całość »

 3. 20 kwietnia 2018 11:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXIX/434/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie regulaminu udzielania Stypendium Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów za szczególne osiągnięcia edukacyjne

  Uchwała nr XXXIX/434/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie regulaminu udzielania Stypendium Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów za szczególne osiągnięcia edukacyjne

  przeczytaj całość »

 4. 20 kwietnia 2018 11:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXIX/432/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

  Uchwała nr XXXIX/432/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie