Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Rada Miejska VII kadencji

 1. 3 września 2018 11:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XLII/461/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Skoczów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

  Uchwała nr XLII/461/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Skoczów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

  przeczytaj całość »

 2. 3 września 2018 11:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XLII/456/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały nr XXI/238/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoczów

  Uchwała nr XLII/456/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały nr XXI/238/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoczów

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie