Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Rada Miejska VII kadencji

 1. 25 września 2018 12:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XLIII/470/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/400/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2018-2028

  Uchwała nr XLIII/470/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/400/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2018-2028

  przeczytaj całość »

 2. 3 września 2018 11:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XLII/467/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2641 S ul. Dolny Bór w Skoczowie na odcinku ok. 1km”

  Uchwała nr XLII/467/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2641 S ul. Dolny Bór w Skoczowie na odcinku ok. 1km”

  przeczytaj całość »

 3. 3 września 2018 11:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XLII/466/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Górny Bór w Skoczowie (droga powiatowa 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciężarową do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targową wraz ze skrzyżowaniami”

  Uchwała nr XLII/466/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Górny Bór w Skoczowie (droga powiatowa 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciężarową do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targową wraz ze skrzyżowaniami”

  przeczytaj całość »

 4. 3 września 2018 11:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XLII/465/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/366/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Skoczów do współpracy ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn: „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie”

  Uchwała nr XLII/465/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/366/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Skoczów do współpracy ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn: „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie”

  przeczytaj całość »

 5. 3 września 2018 11:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XLII/463/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/400/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2018-2028

  Uchwała nr XLII/463/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/400/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2018-2028

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie