Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Rada Miejska VII kadencji

 1. 8 listopada 2017 14:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXIV/386/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/285/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2017-2028

  Uchwała nr XXXIV/386/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/285/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2017-2028

  przeczytaj całość »

 2. 8 listopada 2017 14:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXIV/384/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/289/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skoczów na rok 2017

  Uchwała nr XXXIV/384/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/289/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skoczów na rok 2017

  przeczytaj całość »

 3. 8 listopada 2017 14:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXIV/380/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiczycach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Kiczycach

  Uchwała nr XXXIV/380/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiczycach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Kiczycach

  przeczytaj całość »

 4. 8 listopada 2017 14:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXIV/379/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Marka w Pogórzu, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Marka w Pogórzu

  Uchwała nr XXXIV/379/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Marka w Pogórzu, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Marka w Pogórzu

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie