Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Rada Miejska VII kadencji

 1. 14 kwietnia 2017 07:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXIX/332/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/269/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat

  Uchwała nr XXIX/332/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/269/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat

  przeczytaj całość »

 2. 27 marca 2017 17:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

  Uchwała nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

  przeczytaj całość »

 3. 27 marca 2017 17:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXVIII/328/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Gminy Skoczów na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Skoczowie

  Uchwała nr XXVIII/328/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Gminy Skoczów na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Skoczowie

  przeczytaj całość »

 4. 27 marca 2017 17:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXVIII/327/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

  Uchwała nr XXVIII/327/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

  przeczytaj całość »

 5. 27 marca 2017 16:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXVIII/326/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diety oraz kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skoczów

  Uchwała nr XXVIII/326/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diety oraz kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skoczów

  przeczytaj całość »

 6. 27 marca 2017 16:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXVIII/325/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/285/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2017-2028

  Uchwała nr XXVIII/325/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/285/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2017-2028

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie