Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Rada Miejska VII kadencji

 1. 1 czerwca 2017 12:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXX/347/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie nadania honorowych tytułów: „Zasłużony/a dla Harbutowic", „Zasłużony/a dla Kiczyc", „Zasłużony/a dla Kowali", „Zasłużony/a dla Ochab", „Zasłużony/a dla Pierśćca", „Zasłużony/a dla Pogórza", „Zasłużony/a dla Wilamowic", „Zasłużony/a dla Wiślicy", „Zasłużony/a dla Skoczowa"

  Uchwała nr XXX/347/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie nadania honorowych tytułów: „Zasłużony/a dla Harbutowic", „Zasłużony/a dla Kiczyc", „Zasłużony/a dla Kowali", „Zasłużony/a dla Ochab", „Zasłużony/a dla Pierśćca", „Zasłużony/a dla Pogórza", „Zasłużony/a dla Wilamowic", „Zasłużony/a dla Wiślicy", „Zasłużony/a dla Skoczowa"

  przeczytaj całość »

 2. 1 czerwca 2017 12:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXX/341/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/289/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skoczów na rok 2017

  Uchwała nr XXX/341/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/289/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skoczów na rok 2017

  przeczytaj całość »

 3. 1 czerwca 2017 12:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXX/340/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/285/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2017-2028

  Uchwała nr XXX/340/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/285/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2017-2028

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie