Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Otwarty konkurs ofert na 2018 rok

 1. 15 czerwca 2018 11:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie nr 0050.109.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie nr 0050.109.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 2. 7 czerwca 2018 12:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 0050.105.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Zarządzenie nr 0050.105.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  przeczytaj całość »

 3. 11 maja 2018 13:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Zarządzenie nr 0050.83.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2018 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Zarządzenie nr 0050.83.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2018 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  przeczytaj całość »

 4. 30 stycznia 2018 16:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Zarządzenie nr 0050.16.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie: dokonania wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie nr 0050.16.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie: dokonania wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 5. 19 stycznia 2018 13:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 0050.14.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie nr 0050.14.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 6. 19 stycznia 2018 12:53 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 0050.11.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2018 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Zarządzenie nr 0050.11.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2018 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  przeczytaj całość »

 7. 10 stycznia 2018 11:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Zarządzenie nr 0050.3.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację wniosków w zakresie finansowania zadania własnego gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2018 rok, wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie nr 0050.3.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację wniosków w zakresie finansowania zadania własnego gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2018 rok, wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 8. 9 stycznia 2018 13:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie nr 0050.2.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Zarządzenie nr 0050.2.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2 3     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie