Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 lutego 2019 11:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Skoczowie, Urząd Miejski w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów, Straż Miejska w Skoczowie, ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczów

Skoczów, dnia 1 lutego 2019 r.

SKD.2110.5.2018


Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Komendanta Straży Miejskiej w Skoczowie

Urząd Miejski w Skoczowie

Rynek 1, 43-430 Skoczów

Straż Miejska w Skoczowie

ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczów


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Marian Machalica zamieszkały w Kozakowicach Górnych.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Skoczowie komisja rekrutacyjna na podstawie analizy złożonych dokumentów i wyników przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wybrała kandydata, który spełnił w największym stopniu wymagania niezbędne i dodatkowe stawiane w ofercie i tym samym uzyskał największą ilość punktów.


BURMISTRZ

Mirosław Sitko

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie