Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 września 2016 13:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Dowód osobisty

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat

Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej

Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia

Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności

Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie