Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 24 września 2018 15:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Zarządzenie nr 0050.171.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie

  Zarządzenie nr 0050.171.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie

  przeczytaj całość »

 2. 24 września 2018 09:19 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.161.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła i w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Skoczów

  Zarządzenie Nr 0050.161.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła i w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Skoczów

  przeczytaj całość »

 3. 21 września 2018 08:38 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Skoczowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Skoczowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie