Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 8 grudnia 2016 14:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.223.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 105, obręb 1, o pow. 18 m2, położonej w Skoczowie przy ul. Bielskiej, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy

  Zarządzenie nr 0050.223.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 105, obręb 1, o pow. 18 m2, położonej w Skoczowie przy ul. Bielskiej, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy

  przeczytaj całość »

 2. 8 grudnia 2016 14:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.222.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 104, obręb 1, o pow. 18 m2, położonej w Skoczowie przy ul. Bielskiej, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy

  Zarządzenie nr 0050.222.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 104, obręb 1, o pow. 18 m2, położonej w Skoczowie przy ul. Bielskiej, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy

  przeczytaj całość »

 3. 7 grudnia 2016 14:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się z działek nr 231/2 i 232, obręb 1 „Centrum” w Skoczowie, Rynek 3, o łącznej powierzchni 0,0910 ha, wraz z zabudowaniami

  Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się z działek nr 231/2 i 232, obręb 1 „Centrum” w Skoczowie, Rynek 3, o łącznej powierzchni 0,0910 ha, wraz z zabudowaniami

  Ogłoszenie o przetargu (…)

  przeczytaj całość »

 4. 6 grudnia 2016 12:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.218.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Załącznika nr 3 Regulaminu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe stanowiącego Załącznik do Uchwały nr XLIX/615/201Q Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe

  Zarządzenie nr 0050.218.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Załącznika nr 3 Regulaminu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe stanowiącego Załącznik do Uchwały nr XLIX/615/201Q Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe

  przeczytaj całość »

 5. 6 grudnia 2016 12:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.217.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Zarządzenie nr 0050.217.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie