Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 13 stycznia 2017 12:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 0050.9.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie nr 0050.9.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 2. 11 stycznia 2017 13:57 | wersja 2 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Zarządzenie nr 0050.7.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację wniosków w zakresie finansowania zadania własnego gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2017 rok, wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie nr 0050.7.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację wniosków w zakresie finansowania zadania własnego gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2017 rok, wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie