Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 29 kwietnia 2016 11:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/152/2015 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania pn. „Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 - modernizacja mostu na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 2642 S - ul. Bielska w Skoczowie"

  przeczytaj całość »

 2. 29 kwietnia 2016 11:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XVIII/196/2016 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zatwierdzenia realizacji w partnerstwie z Powiatem Cieszyńskim / Powiatowym Urzędem Pracy oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Byc Razem" projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!", złożonego w ramach Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie