Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 30 lipca 2014 14:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Skoczowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji istniejących obiektów warsztatowo-magazynowych z zapleczem biurowo-socjalnym zlokalizowanym przy ul. Cieszyńskiej w Skoczowie na potrzeby stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”

  Skoczów 2014-07-23

  GNiŚ.6220.12.2014

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Na (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Skoczowie

Logowanie