Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 26 maja 2017 11:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie nr 0050.103.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Zarządzenie nr 0050.103.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  przeczytaj całość »

 2. 23 maja 2017 14:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.97.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0050.279.2014 z dnia 28.11.2014r w sprawie składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skoczowie

  Zarządzenie nr 0050.97.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0050.279.2014 z dnia 28.11.2014r w sprawie składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skoczowie

  przeczytaj całość »

 3. 23 maja 2017 10:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałek Województwa Śląskiego informuję, że w dniu 15 maja 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Jacka Januchowskiego z Firmy MGGP S.A. Oddział w Krakowie, działającego z pełnomocnictwa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla zadania pn.: „Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim - wykonanie prac planistycznych" na terenie Gminy Skoczów (powiat cieszyński), Gminy Jasienica, Gminy Bestwina, Gminy Wilamowice (powiat bielski), Miasta Bielsko-Biała w województwie śląskim, Gminy Kęty (powiat oświęcimski) i Miasta Oświęcim w województwie małopolskim

  Obwieszczenie Marszałek Województwa Śląskiego informuję, że w dniu 15 maja 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Jacka Januchowskiego z Firmy MGGP S.A. Oddział w Krakowie, działającego z pełnomocnictwa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla zadania pn.: „Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim - wykonanie prac planistycznych" na terenie Gminy Skoczów (powiat cieszyński), Gminy Jasienica, Gminy Bestwina, Gminy Wilamowice (powiat bielski), Miasta Bielsko-Biała w województwie śląskim, Gminy Kęty (powiat oświęcimski) i Miasta Oświęcim w województwie małopolskim

  przeczytaj całość »

 4. 23 maja 2017 10:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Starosta Cieszyński ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Miedzyświeciu przy ul. Blokowej 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089r. udziału wynoszącego 680/10000 części w nieruchomości położonej w Skoczowie obręb Międzyświeć, oznaczonej jako dz. 165/25 o powierzchni 0,1568 ha.

  Starosta Cieszyński ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Miedzyświeciu przy ul. Blokowej 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089r. udziału wynoszącego 680/10000 części w nieruchomości położonej w Skoczowie obręb Międzyświeć, oznaczonej jako dz. 165/25 o powierzchni 0,1568 ha.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie