Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 20 marca 2019 11:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skoczowie

  Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skoczowie

  przeczytaj całość »

 2. 20 marca 2019 11:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat w związku ze szkodami powstałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w wyniku wystąpienia silnie wiejących wiatrów, które miały miejsce na terenie gminy Skoczów w miesiącu marcu 2019 r

  Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat w związku ze szkodami powstałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w wyniku wystąpienia silnie wiejących wiatrów, które miały miejsce na terenie gminy Skoczów w miesiącu marcu 2019 r

  przeczytaj całość »

 3. 20 marca 2019 10:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Uchwałę nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

  Uchwałę nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

  przeczytaj całość »

 4. 20 marca 2019 10:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica opina o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów - Landek w km 6 + 800 - 8 + 300"

  Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica opina o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów - Landek w km 6 + 800 - 8 + 300"

  przeczytaj całość »

 5. 19 marca 2019 07:42 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Skład Komisji Kultury i Oświaty

  Skład Komisji Kultury i Oświaty

  1. Sobik Maria – Przewodnicząca
  2. Bocek Lucyna - Wiceprzewodnicząca
  3. Brodniewicz Maria
  4. Papkala Teresa
  5. Pszczółka Tomasz
  6. Żagan Marek
  7. Ludka Rafał
  8. Duda-Michalak Joanna

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie