Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

  1. 15 lutego 2017 09:37 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

    Zarządzenie

    Zarządzenie nr 0050.32.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie nieuznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wielkanocne miganie" - warsztaty oraz spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych, w tym osób głuchych wraz z rodzinami, bezrobotnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, zamieszkałych na terenie powiatu cieszyńskiego

    Zarządzenie nr 0050.32.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie nieuznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wielkanocne miganie" - warsztaty oraz spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych, w tym osób głuchych wraz z rodzinami, bezrobotnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, zamieszkałych na terenie powiatu cieszyńskiego

    przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie