Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 18 stycznia 2018 11:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zarząd Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o. o. w Skoczowie zawiadamia odbiorców usług, że zgodnie z nowelizacją Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 27 października 2017 roku (Dz. U. 2017r., poz. 2180) taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Skoczów pozostaje bez zmian do czasu zatwierdzenia przez nowo powołany organ regulacyjny. W związku z tym od dnia 01.02.2018 roku będzie obowiązywała dotychczasowa taryfa zatwierdzona Uchwałą NR XXVI/287/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 grudnia 2016r.

  Zarząd Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o. o. w Skoczowie zawiadamia odbiorców usług, że zgodnie z nowelizacją Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 27 października 2017 roku (Dz. U. 2017r., poz. 2180) taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Skoczów pozostaje bez zmian do czasu zatwierdzenia przez nowo powołany organ regulacyjny. W związku z tym od dnia 01.02.2018 roku będzie obowiązywała dotychczasowa taryfa zatwierdzona Uchwałą NR XXVI/287/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 grudnia 2016r.

  Zarząd Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o. o. w Skoczowie zawiadamia odbiorców usług, że zgodnie z nowelizacją Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 27 października 2017 (…)

  przeczytaj całość »

 2. 15 stycznia 2018 13:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.7.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 3, obręb 3 w Skoczowie przy ul. Budowlanych, o pow. 9 m2, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, pod otwór drenażowy B, na okres 3 lat

  Zarządzenie nr 0050.7.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 3, obręb 3 w Skoczowie przy ul. Budowlanych, o pow. 9 m2, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, pod otwór drenażowy B, na okres 3 lat

  przeczytaj całość »

 3. 15 stycznia 2018 13:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.4.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 32 w budynku nr 2 przy ul. Powstańców Śląskich w Skoczowie

  Zarządzenie nr 0050.4.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 32 w budynku nr 2 przy ul. Powstańców Śląskich w Skoczowie

  przeczytaj całość »

 4. 15 stycznia 2018 13:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.3.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację wniosków w zakresie finansowania zadania własnego gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2018 rok, wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie nr 0050.3.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację wniosków w zakresie finansowania zadania własnego gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2018 rok, wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie