Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 21 czerwca 2018 12:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Oferta pracy

  Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów; Biuro Promocji, Informacji i Turystyki, Skoczów, Rynek 18

  Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów; Biuro Promocji, Informacji i Turystyki, Skoczów, Rynek 18

  przeczytaj całość »

 2. 21 czerwca 2018 11:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.109.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie Nr 0050.109.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 3. 21 czerwca 2018 11:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.107.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 369/2, obręb 1 w Skoczowie

  Zarządzenie Nr 0050.107.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 369/2, obręb 1 w Skoczowie

  przeczytaj całość »

 4. 21 czerwca 2018 11:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.106.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.125.2016 z dnia 06.07.2016 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pn.: „Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc!” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  Zarządzenie Nr 0050.106.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.125.2016 z dnia 06.07.2016 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pn.: „Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc!” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  przeczytaj całość »

 5. 21 czerwca 2018 11:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.105.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Zarządzenie Nr 0050.105.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  przeczytaj całość »

 6. 21 czerwca 2018 11:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.104.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.10.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Skoczowie

  Zarządzenie Nr 0050.104.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.10.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Skoczowie

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie